W związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi i wzrostem zachorowań na koronawirusa Urząd Gminy Stare Juchy wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów.

Od dnia 25 stycznia 2022 roku zawiesza się obsługę bezpośrednią. Dokumenty można składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku urzędu.

imię i nazwiskostanowiskonr telefonu
87-619-90-53
wewnętrzny
e-mail
Małgorzata KalinowskaSekretarka21m.kalinowska@stare-juchy.pl
Anna EjsmontSkarbnik23skarbnik@stare-juchy.pl
Krystian KrawczukSekretarz Gminy35k.krawczuk@stare-juchy.pl
Edyta MalinowskaKierownik USC25usc@stare-juchy.pl
Agnieszka SadowskaStanowisko ds. rolnictwa,
gospodarowanie nieruchomościami
i czynszów
36a.sadowska@stare-juchy.pl
Paulina CzetyrbokStanowisko ds. planowania
przestrzennego
36p.czetyrbok@stare-juchy.pl
Agnieszka ŁajewskaStanowisko ds. ochrony
środowiska
26a.lajewska@stare-juchy.pl
Katarzyna AkielewiczStanowisko ds. organizacyjnych,
kadr i działalności gospodarczej
29k.akielewicz@stare-juchy.pl
Beata OlechowskaStanowisko ds. rozwoju gminy32ue@stare-juchy.pl
Zofia ŁebskaStanowisko ds. obsługi
Rady Gminy
29z.lebska@stare-juchy.pl
Katarzyna KobeszkoStanowisko ds. wymiaru
podatków, opłat lokalnych
i kontroli podatkowej
27k.kobeszko@stare-juchy.pl
Mariola GraszkPomoc administracyjna
(stanowisko zajmujące się
odpadami komunalnymi – deklaracje)
27m.graszk@stare-juchy.pl
Emilia KolendaStanowisko ds. windykacji
należności budżetowych
28e.kolenda@stare-juchy.pl
Magdalena MilewskaStanowisko ds. opłat i rozliczeń
w obrocie gospodarki
wodno-ściekowej
37m.milewska2@stare-juchy.pl
Kinga SkulimowskaStanowisko ds. płac
i księgowości budżetowej
28k.skulimowska@stare-juchy.pl
Magda MilewskaPodinspektor ds.
księgowości budżetowej
28m.milewska@stare-juchy.pl
Marek HandelStanowisko ds. obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
24m.handel@stare-juchy.pl
Łukasz GraszkStanowisko ds. gospodarki komunalnej22l.graszk@stare-juchy.pl
Wojciech WysockiOczyszczalnia ścieków
w Starych Juchach
87-619-95-30oczyszczalnia@stare-juchy.pl

Źródło: strona Urzędu Gminy Stare Juchy: www.stare-juchy.pl