Drodzy Mieszkańcy,

Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy Pan Robert Andrzej Kozłowski zaprasza na XXXII Sesje Rady Gminy, która odbędzie się dnia 31 maja b.r. o godzinie 10:00 w sali Biblioteki-Centrum Informacji i Kultury Gminy przy ul. Ełckiej 8.

Prócz tradycyjnych już uchwał o przedłużeniu umów dzierżawy nieruchomości gminnych porządek obrad przewiduje wystąpienie gości: przedstawiciela Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”;  przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku; przedstawiciela SPECMED Ełk ul. Gdańska. Zaplanowane jest także przedstawienie sprawozdania z „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo uczestniczenia w spotkaniach kolegialnych organów samorządowych sesjach i komisjach.