31 maja b. r. mogliśmy uczestniczyć lub oglądać online kolejną sesję Rady Gminy. Prócz standardowych punktów obrad, do których już się przyzwyczailiśmy czyli zmiany w budżecie i dzierżawy nieruchomości zaproszeni byli goście. Spośród zaproszonych gości przybyli tylko przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami „Eko-Mazury”. Dzięki temu spotkaniu przedstawiciele sołectw mogli rozwiać swoje wątpliwości między innymi w kwestii odbioru folii pochodzącej z produkcji rolnej. Z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, a także przedstawiciele firmy SPECMED świadczącej usługi opieki zdrowotnej.

Ciekawym punktem obrad była debata nad dzierżawą budynku w Skomacku Wielkim, służącym obecnie jako magazyn zboża. W ostatnim czasie pojawiło się sporo kontrowersji wobec najmu powierzchni użytkowej owego budynku ponieważ pojawiła się szansa jego sprzedaży i adaptacji na cele kulturalne. Temat podniosła Radna Pani Beata Wesołowska, która jest radną ze Skomacka. W swoich wypowiedziach uczulała swoje koleżanki i kolegów radnych aby nie zaprzepaścić okazji dania nowego życia tak pięknym i zabytkowym budynkom, które stanowią kompleks, a składają się na niego: wspomniany magazyn, budynek po zamkniętej szkole oraz park. Jak się dowiedzieliśmy do Urzędu Gminy wpłynęła wstępna deklaracja kupna tych nieruchomości. W odpowiedzi Pani Radnej, która obawiała się, że najem powierzchni magazynowej uniemożliwi sprzedaż nieruchomości usłyszeliśmy deklarację od Pani Wój Ewy Jurkowskiej-Kawałko, że Gminie także zależy na zbyciu tych nieruchomości aby nie popadały w ruinę. Pani Wójt zadeklarowała także, że w umowie najmu urzędnicy zawrą krótszy termin wypowiedzenia najmu aby ułatwić inwestorowi podjęcie kroków do zakupu.

Na uwagę zasługuje także punkt, o którego wniesienie pod obrady wniosł Radny Pan Michał Karpowicz. Pan Radny jako członek komisji skarg i wniosków przedstawił Radzie skargę na brak napisów w materiałach publikowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy, głównie w materiałach audio-wideo z sesji, co stanowi szczególne znaczenie dla osób borykających się z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Należy nadmienić, że Pan Radny w skrócie chciał przedstawić zebranym wnioski z pracy komisji ale na wniosek Przewodniczącego Rady Pana Roberta Andrzeja Kozłowskiego przeczytał w całości złożone do komisji pisma. Oczywistym jest, że przeczytanie pism, które w dużej mierze stanowią podanie podstaw prawnych aby uzasadnić wniosek zajęło dużo czasu i u większości zebranych radnych i sołtysów spotkało się z niezrozumieniem, a co za tym idzie z krytyką. Pan Przewodniczący mógł przewidzieć takie konsekwencje swojej decyzji o przeczytaniu całości dokumentów bądź nawet je przewidział ponieważ w rezultacie trzeba było w skrócie wyjaśnić o co chodzi. Konsekwencją takiego działania były drwiny i wyśmianie projektu uchwały nie tylko przez radnych i sołtysów ale także przez samą Panią Wójt Ewę Jurkowską-Kawałko oraz Panią skarbnik Annę Ejsmont, które to zaproponowały, aby złożyć skargę do sejmu RP, na brak transkrypcji obrad organów państwowych. Oczywistym jest, że drwina spełzła na niczym ponieważ obrady sejmu i senatu podlegają udostępnieniu dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zmienia to jednak faktu, że nastąpiła ewidentna próba zdyskredytowania Radnego w oczach zebranych. Dodamy, ze na gminie spoczywa nadrzędny obowiązek takiego działania, a nie przestrzeganie go jest łamaniem prawa przez urząd. Nie jest to fanaberia jednej, czy dwóch osób, a troska o osoby z niepełnosprawnościami.

Pan Michał Karpowicz przedstawił także projekt uchwały nakładający na Urząd Gminy Stare Juchy obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczania informacji o wynikach imiennego głosowania nad uchwałami Radnych, czego do tej pory nie mogliśmy zobaczyć. Co także, brak publikacji, jest łamaniem przepisów prawa nadrzędnego. Komisja skarg i wniosków uznała zasadność złożonych skarg ale Wójt nie spotka się z konsekwencjami. Może nadal mieszkańcy mają pokazywać dla urzędników gdzie łamią prawo? Czy Urząd Gminy Stare Juchy zatrudnia prawnika? Z naszej wiedzy wynika, że tak. Pojawia się pytanie czym owy prawnik się zajmuje.

Podczas XXXI sesji w dniu 22 kwietnia 2022 roku zarówno przedstawiciele urzędu, Pani Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko, Pani skarbnik Anna Ejsmont, jak również sam przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Andrzej Kozłowski zapewniali, że można się zwracać do urzędu i urzędników z pytaniami i problemami dotyczącymi naszej gminy. Z tej możliwości chciał skorzystać jeden z mieszkańców podczas sesji. Podczas słynnej już części obrad nazwanej „sprawy różne” Pan Przewodniczący pytał kilka razy czy Państwo Radni lub Sołtysi mają jakieś sprawy lub pytania celowo pomijając obecnych na sali mieszkańców. Na sam koniec udało się uzyskać głos także dla mieszkańca, który chciał wykazać dla zgromadzonych łamanie prawa w Urzędzie Gminy Stare Juchy. Zadał pytanie sołtysowi Skomacka Wielkiego, Panu Sylwestrze Zagrabie: „Kto i w jakiej formie przekazał Panu informacje o złożonym do urzędu gminy piśmie?”. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi ponieważ dyskusje zablokował Pan Przewodniczący odbierając głos i kazał złożyć w tej sprawie pismo do urzędu. Na stwierdzenie, że w Urzędzie Gminy Stare Juchy jest łamane prawo odpowiedział krótko: „Proszę złożyć zawiadomienie do organów ścigania”. Bardzo szkoda, że ani Pan Przewodniczący, ani pozostali Radni nie chcieli się dowiedzieć kto i w jakim celu przekazuje dane z dokumentów i ich treść zmieniając przy tym ich charakter innym mieszkańcom. Z wiarygodnego źródła wiemy, że Pan Sylwester Zagraba wielokrotnie potwierdził, że dostał z Urzędu Gminy Stare Juchy informację o adresacie pisma wraz ze zmianą przedmiotowości owego pisma. Pojawia się pytanie czy Rada Gminy lub jej przewodniczący posiadają wiedzę, że taka praktyka w urzędzie jest stosowana? Jeśli tak to ciekawym pozostaje fakt takiej zaciekłej obrony dla łamania prawa. Na pewno o takich sytuacjach wie Pani Wójt ale nie było dane mieszkańcowi o to zapytać. Dziękujemy Panu Przewodniczącemu.

Oczywistym jest, że Pan Przewodniczący czym prędzej zakończył obrady XXXII Sesji Rady Gminy Stare Juchy.