29 listopada b. r. odbędzie się sesja Rady Gminy Stare Juchy. Tradycyjnie w sali Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury o godzinie 10:30, na którą zaprasza przewodniczący Pan Robert Andrzej Kozłowski.

Prócz standardowych elementów obrad Rada Gminy zajmie się metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali wysokości opłat.