Drodzy czytelnicy,

Od ostatnich wyborów samorządowych w 2018 r. minęło już prawie trzy lata. Dlatego przyglądamy się dotychczasowej pracy samorządu gminnego jakim jest Rada Gminy oraz Wójt Gminy Stare Juchy.

Jesteśmy już dokładnie na półmetku kadencji Rady Gminy i Wójta Gminy Stare Juchy. Zaczerpnęliśmy wiedzy z niezależnego Portalu Samorządowego – www.portalsamorzadowy.pl ,gdzie na bieżąco mieszkańcy oceniają swoich przedstawicieli w samorządzie. Jak reprezentują interesy mieszkańców i czy spełniają swoje obietnice wyborcze, czy jednak zapomnieli dlaczego znaleźli się na tych stanowiskach ?

Jak widać w sondażu poparcia na dzień 24.03.2022 r. wg. www.portalsamorzadowy.pl statystyki poparcia wyglądają gorzej niż źle. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy tak złego świadectwa pracy Radnych i Wójta Gminy. Niestety w komentarzach równie trudno szukać pozytywnego słowa, a wyglądało to jak poszukiwanie igły w stogu siana. Ogromne niezadowolenie mieszkańców gminy z obecnej kadencji jest coraz większe. Na piętnastu Radnych jedynym Radnym cieszącym się pozytywnym poparciem jest Pan Michał Karpowicz, zaledwie 24 letni Radny, który jak można zaobserwować na jego profilach internetowych działa aktywnie na rzecz mieszkańców i swojego sołectwa. Ponad 64% poparcie świadczy o tym, że mieszkańcy widzą jego aktywność i zaangażowanie w piastowanym stanowisku. Widać to także po jego interpelacjach składanych na Sesjach Rady Gminy. Jako jedyny jest zaangażowany w to co się dzieje w Gminie Stare Juchy. Na Panu Michale zamykamy niestety pozytywne poparcie w odbiorze pracy Radnych wśród mieszkańców.

Na uwagę zasługuje trzech Radnych z końca rankingu. Uwaga, z 0% poparciem a raczej ze 100% negatywnym odbiorem mieszkańców spotkali się: Wanda Hanusko na miejscu 13, miejsce 14 Pan Andrzej Tokarzewski, gdzie stawkę zamyka na miejscu 15 Pan Kazimierz Waszkielewicz z największą ilością negatywnych głosów. Biorąc Pod uwagę wyniki głosowań od początku kadencji czołowe osoby zarządzające Gminą Stare Juchy wyglądają następująco: Wójt Gminy Stare Juchy: Ewa Jurkowska-Kawałko 60,55% osób niezadowolonych; Przewodniczący Rady Gminy: Robert Kozłowski 94,44% nie popiera dokonań Przewodniczącego; Wice Przewodnicząca Rady Gminy: Wanda Hanusko: 100% głosów przeciwko.

W rozmowach toczących się w kuluarach w Powiecie Ełckim i Mieście Ełk można usłyszeć o początku końca rządów obecnej formacji rządzącej, na czele której zasiada Ewa Jurkowska-Kawałko. Czy to Radni z Komitetu Wyborczego obecnej Wójt przyczynią się do jej upadku, czy jednak to poczynania Jej samej do tego doprowadzą ? Z nieoficjalnych wywiadów od urzędów administracyjnych powiatu ełckiego nie usłyszeliśmy ani jednej pozytywnej opinii o władzy Gminy Stare Juchy ani o współpracy z nią. Na szczęście wciąż powtarzającymi się pozytywnymi wypowiedziami są poglądy o ogromnych walorach krajobrazowych i turystycznych gminy oraz o samych mieszkańcach.