Zarządzeniem z dnia 24 października 2022 roku wójt gminy Stare Juchy Pani Ewa Jurkowska-Kawałko powołała na wolne dotychczas stanowisko swojego zastępcę.

Zastępcą Wójta Gminy Stare Juchy został Pan Rafał Lipa.

Jak czytamy w zarządzeniu: „Szczegółowy zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy Zastępcy Wójta Gminy Stare Juchy zostaną uregulowane odrębnie.”