W dniu dwunastym kwietnia tego roku otrzymaliśmy informację o złożeniu wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego przez Stowarzyszenie Aktywne Mazury w związku z unieważnieniem uchwały Rady Gminy Stare juchy z dnia 30 marca 2022 roku.

Uchwała tyczyła się określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.

Jak czytamy również na Facebooku organizacji, jej przedstawiciele twierdzą, że główną odpowiedzialność za działania niezgodne z procedurą podjęcia jest Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko, która przekazała radnym projekt uchwały. Swoją opinie motywują brakiem  konsultacji z organizacjami pozarządowymi do których sami należą.