11 lutego 2022 roku Urząd Gminy Stare Juchy ogłosił rozpoczęcie budowy wodociągu w Orzechowie, na terenie zabudowy rozproszonej. UG informuje, iż zostanie wykonane 3,95 km wodociągu, w tym cztery naziemne hydranty.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wynosi 360 147 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.