11 marca 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Juchy pojawiło się ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym samym biuletynie dnia 25 lutego 2022 roku ukazała się informacja o wynikach naboru na powyższe stanowisko (nabór ogłoszony 9 lutego 2022 r.). Pan Dariusz Pigiel z Ełku, były Kierownik Referatu Ruchu Drogowego w Mońkach, zajmował swoje stanowisko przez zaledwie około 15 dni.

Ogłoszenie o wyniku naboru z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Juchy
Ogłoszenie o naborze z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Juchy

Niestety nie wiadomo dlaczego Pan Dariusz tak krótko piastował swoje nowe stanowisko. Nie wiemy także dlaczego tak szybko odeszli inni pracownicy, między innymi Pani Katarzyna Kobeszko, piastująca stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych i kontroli podatkowej.

Wiemy natomiast, że od roku 2020 do 11 marca 2022 Urząd Gminy Stare Juchy opublikował 21 (!) ogłoszeń o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Nie, Urząd nie wzbogacił się o dwudziestu jeden nowych pracowników. Można by się zastanawiać czy tak ciężko o pracownika na ciepłym stanowisku urzędniczym?

Według publicznych danych Urząd Gminy Stare Juchy od roku 2020 poszukiwał pracowników na następujące stanowiska:

 • Specjalista ds. oczyszczalni ścieków – 1 ogłoszenie;
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej – 3 ogłoszenia;
 • Stanowisko ds. księgowości w ZSS Stare Juchy – kadry i płace – 2 ogłoszenia;
 • Stanowisko ds. gospodarki komunalnej – 1 ogłoszenie;
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych i kontroli podatkowej – 3 ogłoszenia;
 • Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych – 1 ogłoszenie;
 • Stanowisko ds. planowania przestrzennego – 4 ogłoszenia;
 • Koordynator projektu – 1 ogłoszenie;
 • Specjalista ds. finansowych projektu – 1 ogłoszenie;
 • Stanowisko ds. opłat i rozliczeń w obrocie gospodarki wodno-ściekowej – 2 ogłoszenia;
 • Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 2 ogłoszenia.

Zdrowa wymiana pracowników każdej instytucji powinna wynosić 10%, zaś w naszym Urzędzie Gminy jest to prawie 100%. Gdybyście nadal się zastanawiali nad trudnościami w załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy to już macie odpowiedź na nurtujące Was pytanie.