Jak informuje Urząd Gminy:

„W dniu 02.02.2022 roku, w Urzędzie Gminy została podpisana umowa z firmą Budimar
Radosław Zięcina – wykonawcą robót budowlanych realizowanych w ramach zadania
„Budowa parku rekreacyjno-turystycznego dla rodzin z dziećmi w Starych Juchach wraz z
zagospodarowaniem terenu”.
Budowa parku jest jednym z elementów wdrażanego przez Gminę Stare Juchy projektu pt.:
„Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk,
Ozersk, Stare Juchy”.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska Rosja 2014 2020.”