Uwaga Ważny komunikat !

W naszej rozmowie ze Starostą Powiatowym w Ełku otrzymaliśmy ważną wskazówkę dla mieszkańców Gminy dotyczącą zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.
Obecne przepisy obligują nas do zgłoszenia takiej czynności jak zbycie lub nabycie pojazdów, nawet jeżeli jest to przepisanie współwłasności lub zbycie na członka najbliższej rodziny.


Obowiązek złożenia stosownych dokumentów mają obie strony.
Zgłoszenia zbycia / nabycia pojazdu można dokonać :
– składając potrzebne dokumenty osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika;
– internetowo poprzez platformę e-PUAP lub stronę esp.pwpw.pl ;
– wysyłając potrzebne dokumenty za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ełku Wydział Komunikacji,  19-300 Ełk, ul. Warszawska 4.


Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz.735 z późn. zm. W większości przypadków wydanie decyzji o rejestracji pojazdu następuje bezzwłocznie.
Należy wypełnić i dostarczyć Wniosek o nabyciu pojazdu lub Zawiadomienie o zbyciu pojazdy w wybrany przez siebie sposób z trzech wyżej wymienionych.
Wszystkie informacje szczegółowe można uzyskać na stronie Starostwa Powiatowego w Ełku – Wydział Komunikacji – Wykaz Spraw.


Czas na złożenie dokumentów to jedyne 30 dni od daty sprzedaży lub kupna.
Niestety od początku tego roku do 31.03.2022 r. wystawionych mandatów za 
niedopełnienie tego obowiązku to już 1000. Wysokość takiego mandatu może sięgać od 200 zł do nawet 1000 zł. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby uniknąć takiego mandatu udajmy się 
niezwłocznie do Wydziału Komunikacji w Ełku.