Stare Krzywe

Niem. Alt KrzywenAlt Kriewen

Wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Data powstania miejscowości nie jest znana, ale wieś prawdopodobnie istniała już przed 1454 rokiem. W 1472 został wystawiony przywilej nadania 15 łanów na prawie magdeburskim Jakubowi, Bartnikowi, Stanisławowi, Janowi, Buksowi, Jakielowi i Wlakowi. Nazwa miejscowości (w wersji Dorff Cromsehen), zaczerpnięta od nazwy pobliskiego jeziora, została wymieniona w przywileju lokacyjnym dla Nowych Krzywych z roku 1507. W wykazie osad należących do burgrabiego straduńskiego z roku 1513 Stare Krzywe nie zostały wymienione. Podobna sytuacja dotyczyła jednak również już istniejących osad: Długie, Sobole. W XVII wieku miejscowość wchodziła w skład parafii z siedzibą w Nowych Juchach. W czasie epidemii dżumy w latach 1709-1711 zmarło 63 mieszkańców. W roku 1933 miejscowość była zamieszkana przez 255 osób. W 1939 roku liczba mieszkańców wynosiła 223 osoby. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.


Na pobliskim cmentarzu ewangelickim znajduje się kwatera wojenna z czasów I Wojny Światowej, gdzie pochowano 2 żołnierzy niemieckich i 2 żołnierzy rosyjskich.