Skomack Wielki

Niem. SkomatzkoDippelsee

Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia wodza Jaćwięgów – Skomanda (Skumanda), który został wiernym poddanym Zakonu Krzyżackiego. Wieś założono w roku 1499 , kiedy to Jan Grabnik otrzymał ziemię w celu założenia nowej osady . W roku 1539 Skomack Wielki zamieszkiwali wyłącznie Polacy. Źródła z lat 1740-1742 wskazują, że w miejscowości działała szkoła. W 1821 roku wieś liczyła 428 mieszkańców. W latach 30. XX wieku nazwę miejscowości przemianowano na Dippelsee. W 1939 roku wieś zamieszkiwało 815 osób. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa: Skomack Wielki, Ostrów, Rogalik.

Wieś znajduje się pomiędzy jeziorami Orzysz i Mleczówka Duża.


Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach.

We wsi znajdują się pozostałości zespołu dworsko-parkowego, obecnie budynek po zamkniętej szkole, spichlerz (pełniący funkcję magazynu zboża) i park.