Sikory Juskie

Niem. SchikorrenKiefernheide

Wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Miejscowość otrzymała przywilej od księcia Albrechta w roku 1556. Założycielem dóbr służebnych był Piotr Schwartz, który utworzył między innymi dobra Łaśmiady, Dorsze czy Trętowskie. Schwartz sprzedał następnie 15 łanów w Sikorach. To właśnie te dobra zostały nadane na prawie magdeburskim synom Stanisława Króla – Dawidowi, Łukaszowi, Marcinowi, Józefowi oraz Piotrowi Rostkowi, Marcinowi Czyńczowi i Marcinowi Czesiowi. Dobra leżały nad jeziorem Łaśmiady. W XVII wieku Sikory wchodziły już w skład parafii straduńskiej. Według źródeł z lat 1740–1742 w Sikorach Juskich działała wówczas szkoła. W roku 1933 we wsi mieszkało 39 osób. Nazwa miejscowości została zmieniona na Kiefernheide w 1938 roku. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.

Wieś położona nad jeziorem Łaśmiady.