Liski

Wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Wieś powstała w ramach kolonizacji południowych i wschodnich obszarów państwa Zakonu Krzyżackiego. W 1481 roku komtur brandenburski Jan von Tieffen wystawił przywilej dla dóbr położonych między jeziorami Garbas i Rękąty oraz dobrami Liski (Liscke). Dokument został wydany dla niejakich: Jana, Stanisława i Marcina, którzy byli zobowiązani do wystawienia jednej służby zbrojnej, a nowe dobra miały zwać się Knotelbork (Knottelberge) i obejmować 15 łanów na prawie magdeburskim. W tym samym roku lub rok później komtur von Tieffen nadał w tej samej okolicy kolejnych 15 łanów na prawie magdeburskim dla niejakich: Jana, Stanisława, Pawła, Tomasza, Marcina i Mikołaja, którzy również mieli obowiązek wystawienia jednej służby. Na początku XVI wieku Liski weszły w skład Knotelborka, zaś od 1519 roku całość dóbr zwana była Liskami (LiesskeLyssckenn). Jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku wieś powiększyła się o kolejne dwa łany. Miejscowość należała do parafii ewangelickiej w Nowych Juchach. Szkoła we wsi powstała w 1843 roku. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.

Wieś położona jest pomiędzy jeziorami Garbas i Rekąty.


Wieś przynależy do rzymskokatolickiej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach.

Na dawnym cmentarzu ewangelickim z XIX wieku znajdziemy gród żołnierza armii rosyjskiej poległego podczas I Wojny Światowej. Natomiast przy drodze do Starych Juch zobaczymy pomnik poświęcony poległym w I Wojnie Światowej.