Kałtki

Niem. KaltkenKalthagen

Wieś położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.

Kałtki powstały w drugiej połowie XVI wieku z miejscowości Kałamarz. W roku 1480 Marcin Kałtka i Mikołaj otrzymali 40 łanów na prawie magdeburskim, dając początek miejscowości Kałamarz (CalmarsKalmars). Po równym podziale dóbr Kałtki liczyły 20 łanów. Miejscowość została wymieniona w wykazie osad należących do burgrabiego straduńskiego z roku 1513. Wówczas nadal figurowała wraz z Olszewem pod wspólną nazwą Calmars. W XVII wieku Kałtki wchodziły w skład parafii z siedzibą w Nowych Juchach. W 1815 roku we wsi założono szkołę, w której językiem wykładowym był niemiecki. Później nazwę miejscowości zastąpiono formą Kalthagen. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.

Wieś leży nad jeziorem Jędzelewo.


Wieś przynależy do rzymskokatolickiej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach.