Grabnik Osada

wieś sołecka położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy.

W 1482 roku wieś otrzymała pierwszy znany przywilej krzyżacki. Zapewne we wsi już istniał kościół, a proboszczem w 1500 roku był niejaki Paweł. Podczas wojny polsko-szwedzkiej (1655-1660) w 1656 roku wieś została spalona, zabito 17 osób, głównie Tatarów, którzy przyłączyli się do polsko-litewskiej armii. Ocalał jedynie kościół.

Najbliższe jeziora to: Dobrzyń, Grabnik, Sawinda Wielka.