Czerwonka

Niem. Czerwonken, od 1932 r. Rotbach

Wieś położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Stare Juchy. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.

Miejscowość powstała prawdopodobnie w połowie XVI wieku. W 1548 roku otrzymała przywilej lokacyjny. Liczące 3 łany sołectwo zakupił Paweł Brunak, który zobowiązał się obsadzić 30 łanów na prawie chełmińskim. Wieś należała do parafii ewangelickiej w Grabniku. Początkowo w źródłach wieś występowała jako RothenflysRotfliess, ale ostatecznie utrwaliła się nazwa CirwonkenCzirwonken. Podczas wojen szwedzkich, w 1656 roku, Czerwonka znajdowała się wśród tych miejscowości powiatu ełckiego, które ucierpiały najbardziej. W połowie XIX wieku funkcjonowała we wsi szkoła ludowa. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.

Najbliższe jezioro to Sawinda Wielka.


Wieś przynależy do rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabniku.

Do wsi przynależy dawny cmentarz wiejski, gdzie znajduje się kwatera wojenna z I Wojny Światowej, pochowano tam 7 żołnierzy: 3 niemieckich i 4 rosyjskich.