W Ostródzkim amfiteatrze spotkali się sołtysi z Warmii i Mazur. Forum Sołtysów zorganizował Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy partnerstwie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Sołtysów.

Podczas spotkania Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin docenił pracę Sołtysów mówiąc: „To spotkanie jest okazją, by podziękować Państwu Sołtysom za ogromne zaangażowanie, jakie wkładacie w pracę na rzecz rozwoju sołectw, podkreślić jej znaczenie dla rozwoju wsi, regionu i kraju, a przede wszystkim docenić Waszą pracę i jej widoczne efekty. Stanowicie Państwo wielką armię ludzi aktywnych, pełnych inicjatywy i zapału, zachęcających mieszkańców do wspólnego działania. Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw lokalnych społeczności, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami,  jak i władzami gminy, satysfakcji z realizacji celów, powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Wśród wielu atrakcji zapewnionych przez organizatora na szczególną uwagę zasługują wyróżnienia od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swoich społeczności.

Jako jedyny z Gminy Stare Juchy takie wyróżnienie otrzymał Pan Sylwester Zagraba, sołtys sołectwa Skomack Wielki. Serdecznie gratulujemy Panu Zagrabie i życzymy dalszych sukcesów w zaangażowaniu w rozwijanie swojej społeczności. Takich aktywnych sołtysów nam potrzeba.

Źródło: warmia.mazury.pl