W Urzędzie Gminy Stare Juchy od początku marca 2022 roku trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Standardowo takie wizyty nie trwają dłużej niż miesiąc do półtorej. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w naszej gminie została ona przedłużona aż do końca kwietnia.

Czym ta sytuacja jest spowodowana ? Czy wszystko w gminie działa jak należy czy jednak powinniśmy się przyjrzeć wynikom ?

Urzędników przeprowadzających inspekcję jest aż trzech. Taka wizytacja powinna odbywać się w budynku urzędu natomiast obecnie przebywają w Bibliotece. Powodem tej sytuacji jaki usłyszeliśmy jest brak miejsca.

Czy przy takim tempie zatrudniania nowych pracowników powstało kilka nowych niespodziewanych stanowisk ? Tego jeszcze nie wiemy.

Czekamy z niecierpliwością na protokół pokontrolny i informację czemu rewizja zajmuje tyle czasu.

Przypominamy, że wyniki są jawne dla każdego. Tak jak ostatni protokół z 2018 r. w którym zostało przedstawionych aż trzynaście nieścisłości lub zaleceń pokontrolnych takich jak ostatnie: „Zaprzestać obciążania przyszłych nabywców nieruchomości kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży”.