Po ostatniej XXXI Sesji Rady Gminy Stare Juchy, która odbyła się dnia 22 kwietnia br., Pan Daniel Domoradzki, Prezes Stowarzyszenia Aktywne Mazury wydał oficjalne oświadczenie odnosząc się do słów Wójta Gminy Stare Juchy Pani Ewy Jurkowskiej-Kawałko:

„OŚWIADCZENIE DOT. NIEPRAWDZIWYCH WYPOWIEDZI PANI EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO, WÓJTA GMINY STARE JUCHYW związku z wczorajszymi nieprawdziwymi wypowiedziami Wójt Gminy Stare Juchy Ewy Jurkowskiej-Kawałko na XXXI Sesji Rady Gminy Stare Juchy dotyczącymi mojej przynależności do partii politycznej Porozumienie Jarosława Gowina, oświadczam, iż są one nieprawdziwe i godzą w moje dobre imię, ponieważ jestem osobą bezpartyjną i jako osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej, tj. zastępcy dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (następnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii) zgodnie z art. 78 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej byłem objęty zakazem przynależności do partii politycznych. W związku z tym twierdzenia o przynależności do partii są też sugerowaniem, iż dopuściłem się naruszenia przepisów ustawy o służbie cywilnej, za które grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.Daniel Domoradzki – Prezes Stowarzyszenia Aktywne Mazury

Niniejsze oświadczenie Pana Daniela Domoradzkiego zostało opublikowane w całości i za zgodą autora.