Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym są wpuszczane do Polski. Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone – bez względu na jej narodowość. 

Dominującą grupą uchodźców w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród osób odprawianych przez Straż Graniczną znajdują się też obywatele USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych państw. 

Wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną. Wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie posiadają dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej stosują odpowiednie procedury sprawdzające. 

Żadna osoba, która otrzymała schronienie w Polsce nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną.


Інформація, що стосується осіб, які втікають від війни в Україні

Усі особи, які втікають з України від війни, будуть впущені на територію Польщі. Наша країна надає прихисток кожній особі, чиє життя знаходиться під загрозою – без огляду на її національність.

Серед біженців, які потрапляють до Польщі, переважають громадяни України, але Прикордонна служба РП займається також громадянами США, Нігерії, Індії, Грузії й інших держав.

Усі, кого пропускають до Польщі, проходять перевірку з боку Прикордонної служби. Щодо осіб, стосовно яких виникають сумніви, прикордонники застосовують відповідні процедури, метою яких є перевірка іноземців.

Жодну особу, яка одержала у Польщі прихисток, не буде відправлено назад – до держави, що охоплена війною.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie