Do naszej redakcji wpływają różne wiadomości od mieszkańców dotyczące funduszy sołeckich. Wynika z nich, że w dużej mierze środki wyodrębnione z budżetu gminy na 2023 rok dla każdego sołectwa nie są przeznaczane na realizację pomysłów mieszkańców tylko na zaspokojenie obowiązków Gminy.

Mieszkańcy jako jeden z wielu przykładów podają największe sołectwo w naszej gminie Stare Juchy, gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji około 60 tysięcy złotych. Przed Zebraniem Wiejskim mieszkańcy zgłaszają do Sołtysa Pana Krzysztofa Mądrowskiego, aby później przyjść przygotowani na Zebranie Wiejskie. Mieszkańcy Juch mówią, że najbardziej zależy im na podniesieniu bezpieczeństwa w okolicach cmentarza, który jest własnością gminy.

Według mieszkańców niestety rozmowy i zgłaszanie ustne do Pani Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko kończy się fiaskiem. Nie jest tajemnicą, że nikt tyle nie da, co wójt gminy Stare Juchy obieca. Zgłaszane były wielokrotnie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa koło cmentarza w zakresie wycinki istniejących drzew, które zagrażają bezpieczeństwu i wykonanie nowych nasadzeń oraz wykonaniem nowych schodów od strony ul. Kolejowej.

Obecne schody zostały wykonane kilkanaście lat temu społecznie i za własne środki przez Panią Alicje Kawałko, zaś dziś grożą zawaleniem. Z tego przejścia korzystają wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek idąc na cmentarz, do szkoły, na stadion, czy nad jezioro. Kilka lat temu, wówczas radny Rady Gminy Pan Piotr Bobrowski wnioskował do Wójta o wykonanie nowych schodów zabiegowych w tym miejscu. Wprawdzie nie otrzymał na ten wniosek pisemnej odpowiedzi ale w kuluarach gabinetu Wójta mówiono, że wniosek nie ma podstaw ponieważ działka, na której znajdują się schody nie leży w okręgu wyborczym Pana Bobrowskiego. Ten temat wprawdzie wyciszono ale ze składanych wówczas wniosków udało się wypracować zrobienie dla mieszkańców drogi asfaltowej i chodnika.

Pamiętajmy, że wskazanie przedsięwzięć, które należy sfinansować z funduszu sołeckiego leży w gestii Zebrania Wiejskiego, a nie Wójta Gminy. To mieszkańcy decydują co chcą zmienić w sowim sołectwie.

Zdjęcia nadesłane przez mieszkańców.