Ostatnimi czasy w mediach społecznościowych wywiązała się wśród mieszkańców dyskusja na temat bezdomnych zwierząt. Okazało się, że nie zawsze wiemy jak postąpić, kiedy przyjdzie do naszego gospodarstwa bezdomny zwierzę domowe lub spotkamy na swojej drodze ranne lub, co gorsze martwe dzikie zwierze. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi nam samorząd, który jest zobowiązany ustawą o samorządzie gminnym do przyjęcia uchwały (przypominamy, że to kompetencje Rady Gminy) ustanawiającej „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare Juchy w roku 2022.” Z treścią programu można się zapoznać w tutejszym urzędzie lub w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy klikając „tutaj”.

Aktualny program opieki nad zwierzętami został przyjęty na sesji Rady Gminy dnia 30 marca 2022 roku. Pierwszy punkt programu wyraźnie opisuje o jakie zwierzęta chodzi: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Juchy, zwany dalej Programem, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, a więc tych zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Na wsiach główny „problem” stanowią koty, które nie poddawane sterylizacji z powodu braku swoich opiekunów ale też w dużej mierze z powodu braku odpowiedzialności nas ludzi potrafią mnożyć się bez kontroli. Niestety, nie bójmy się mówić o tym otwarcie, właściciele nie sterylizują kotek, a mioty w pierwszych dniach życia uśmiercają. Jest to nieprawdopodobne ale niestety takie praktyki są nadal stosowane ponieważ „gospodarzowi” szkoda pieniędzy na sterylizację kotki. W najlepszym przypadku miot zostaje w gospodarstwie lub gospodarze szukają dla kociąt nowego domu.

Jakie obowiązki na gminę nakłada uchwalony przez Radę Gminy program? Są to między innymi: Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo” w Sejnach); Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: Wolno żyjące koty bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim głównie w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie przez zorganizowany wolontariat zgłoszony do Urzędu Gminy Stare Juchy; A także oczywiście odławianie bezdomnych zwierząt.

Gmina realizuje także zadanie polegające na: zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie stosownej umowy zawartej z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo. W naszym przypadku jest to: Lekarz Weterynarii Jacek Brzeski ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 25, 11-500 Giżycko.

Rozdział 4 programu mówi o edukacji prowadzonej w ramach programu przez samorząd. Zaś ostatni, 5 rozdział o finansowaniu programu, na którego realizację gmina przeznacza w tym roku 63 tysiące złotych. Kwota ta przeznaczona jest na: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Podczas sesji Rady Gminy Pani Radna Beata Wesołowska poruszyła problem bezdomnych zwierząt we wsi Skomack Wielki, zaś w dopowiedzi od Pani Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko usłyszała, że nikt nie zgłasza takich problemów. Dlatego apelujemy do mieszkańców o odpowiedzialność za swoje zwierzęta, głównie koty aby nie mnożyły się bez liku, zgłaszanie do Urzędu Gminy Stare Juchy sytuacji zwierząt bezdomnych, padniętych lub potrąconych przez samochód na drogach naszej gminy, bez względu czy jest to zwierze domowe, czy dzikie. Każde nieżywe zwierze należy zgłosić do Urzędu Gminy (tel.: 87 619 90 53) lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku (tel.: 87 610 23 17) lub do swoich Sołtysów bądź Radnych.