Dzisiejszy artykuł miał być na zupełnie inny temat ale idąc za ciosem ostatnich wydarzeń bądźmy na czasie w informacjami, chociaż zaczniemy od historii bo wrócimy do roku 2018.

Jak pisaliśmy w poprzednim artykule Rada Gminy swoimi uchwałami ustanawia prawo lokalne, decyduje także o budżecie gminy i jej wydatkach, ustala także wynagrodzenie dla Wójta, dla którego Rada Gminy jest przełożonym. To Radzie Gminy Wójt składa sprawozdania ze swojej działalności i to Rada Gminy co roku może udzielić wotum zaufania dla Wójta lub nie.

Korzystając z jawności uchwał Rady Gminy Stare Juchy postanowiliśmy sprawdzić jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się zaufanie Rady i jej wdzięczność dla Wójta za wykonywanie swoich obowiązków. Wyraźnym wskaźnikiem w tej kwestii może być wynagrodzenie, które ustala Rada Gminy po przez podjęcie uchwały.

W roku 2018 uchwałą nr XLIII.274.2018 na sesji z dnia 16 lipca Rada Gminy Stare Juchy ustanowiła wynagrodzenie Wójta w następującej wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł
  • dodatek funkcyjny – 1900
  • dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2640 zł

Zgodnie z zapisem z uchwale, uchwała weszła w życie z dniem 1 października 2018 roku, tym samym Wójt Gminy Stare Juchy zaczęła zarabiać miesięcznie: 9240 zł.

Czasy mamy trudne nie tylko dla szarych obywateli ale także dla samorządów może właśnie dlatego Rada Gminy Stare Juchy podjęła decyzje o zmianie wynagrodzenia dla Wójta. Może jednak po prostu zmiana wynagrodzenia ma wynagrodzić ciężką pracę dla mieszkańców.

Bez względu na motywy na sesji w dniu 26 listopada 2021 roku, uchwałą nr XXV.185.2021 Rada Gminy Stare Juchy ustanowiła nowe wynagrodzenie dla Wójt, które kształtuje się następująco:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 9500 zł
  • dodatek funkcyjny – 3150 zł
  • dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3795 zł

Tym razem uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dlatego od dnia 26 listopada 2021 roku miesięczne zarobki Pani Wójt wynoszą: 16445 zł.

Dla porównania Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku, od 24 listopada 2021 roku zarabia 20130 zł, przed podwyżką Jego wynagrodzenie wynosiło 10680 zł, czyli mniej niż urzędującego wójta Gminy Stare Juchy. Patrząc bardziej globalnie, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarabia obecnie 18293,20 zł, zaś przed podwyżką była to kwota 12525,94 zł.

Zobrazowując powyższe posłużmy się tabelką:

włodarzbudżet samorząduwynagrodzenie
Ewa Jurkowska-Kawałkook 21 milionów zł16445 zł
Tomasz Andrukiewiczok 298 milionów zł20130 zł
Rafał Trzaskowskiok 19,21 miliarda zł18293,20 zł

Jak możemy zauważyć gmina Stare Juchy nie jest taka biedna, jak kreuje to samorząd. Mieszkańców stać, aby Rada Gminy uchwaliła wynagrodzenie dla Wójta niewiele niższe niż wynagrodzenie Prezydenta Warszawy, gdzie budżet wynosi niebagatelną kwotę ponad 19 miliardów złotych.