Uchwałą Rady Gminy Stare Juchy nr XXVI.188.2021 z dnia 9 grudnia 20221 roku zostały określone nowe stawki podatków na rok 2022. Decyzje zostały wystawione w lutym br. i dotarły do wszystkich właścicieli nieruchomości w Gminie Stare Juchy.

Niestety decyzje zostały wystawione błędnie i nie jest to pomyłka pisarska. W uzasadnieniu decyzji autor powołał się na uchwałę Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2020 roku, co z założenia nie może stanowić podstawy do naliczenia zobowiązań podatkowych na rok 2022 ponieważ co roku zmieniają się stawki opodatkowania.

Czy w związku z powyższym tegoroczne decyzje są zobowiązujące do zapłaty podatków? Czy sam podatek został naliczony poprawnie, według jakich stawek? Czy Urząd Gminy będzie poprawiał błędnie wydane decyzje i wysyłał je ponownie? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Stare Juchy i oczekujemy na odpowiedź.