Jak już informowaliśmy, zapytaliśmy Urząd Gminy Stare Juchy o błąd w decyzjach. Otrzymaliśmy odpowiedź Urzędu.

Błąd w decyzjach stanowi data ustanowienia uchwały stanowiącej o wysokości podatków.

W związku z powyższym nasze pytania, które zadaliśmy wydają się być dość oczywiste.

Niestety odpowiedź Sekretarza Gminy nie daje odpowiedzi na nurtujący nas problem.

Widzimy tutaj małe niezrozumienie zapytania. Przedmiotem zapytania nie była sama uchwała nr XXVI.188.2021 z dnia 9 rudnia 2021 roku, która została bez zastrzeżeń ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ale sama decyzja Urzędu w sprawie naliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego, która zawiera błąd w określeniu daty ustanowienia wspomnianej uchwały. Dlatego nadal nie wiemy, czy wystawione decyzje są dla nas zobowiązujące.