Dnia 12 kwietnia br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Gminy Stare Juchy na zadane pytania odnośnie decyzji podatkowych i przekazujemy je dla Was.

Urząd Gminy poinformował, że:

  • wydane decyzje są zobowiązujące do zapłaty przez podatników zobowiązania pieniężnego;
  • podatek został naliczony poprawnie, zgodnie z uchwałą ustalającą podatki na rok 2022;
  • Urząd nie będzie poprawiał wydanych decyzji i wysyłał ponownie do podatników.

Dziękujemy Panu Sekretarzowi Gminy Krystianowi Krawczuk za konkretne i rzeczowe odpowiedzi.