Jak informowaliśmy w artykule z dnia 24 marca 2022 roku wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Gminy Stare Juchy w sprawie błędów w decyzjach o wymiarze łącznego zobowiązania pieniężnego wobec gminy, tzw. decyzje podatkowe. Niestety przez 6 dni roboczych nie otrzymaliśmy odpowiedzi i raczej nie zanosi się na to abyśmy otrzymali. Żaden urząd nie ma obowiązku odpowiadania na pytania prasowe, jednakże każdy, kto nie ma nic do ukrycia udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie prasowe do Urzędu Gminy Stare Juchy

Od ostatniego artykułu wpłynęło do naszej redakcji wiele wiadomości od mieszkańców, że złożyli pisemne odwołania od wspomnianej decyzji ponieważ nie czują się zobowiązani do stosowania się do błędnych dokumentów. Czekamy na rozwój sytuacji i informacje od mieszkańców jakie rozwiązanie zastosował Urząd Gminy.